Nama Bayi Laki Laki Islam Berawalan Huruf M

Huruf M
Berikut ini Daftar nama-nama bayi Laki-laki Islam yang huruf depannya berawalan huruf M beserta Artinya:
 1. Maajid : Mulia
 2. Ma'al : tempat kembali
 3. Ma'ali : kemuliaan
 4. Mabruk : yang diberkahi
 5. Mabub : Yang Tercinta, Yang Terkasih.
 6. Madani : Kota, Beradab.
 7. Maddah : yang senang memuji
 8. Madid : Yang Panjang, Yang Terbentang.
 9. Madih : Perbuatan Yang Patut dipuji, Yang Bisa dipercaya. 
 10. Maghfur : Yang diampuni dosanya.
 11. Mahasin : kebaik-baikan
 12. Mahbub : yang dicintai 
 13. Mahdi : yang mendapat petunjuk, yang ditunggu
 14. Mahfuzh : yang terpelihara (dari berbuat keburukan)
 15. Mahib : Orang yang karismatik
 16. Mahija : Putra bumi
 17. Mahir : pandai, pintar
 18. Mahira : Dari kata mahir, artinya cerdas, pinter
 19. Mahmud : Terpuji; mulia
 20. Mahrus : yang terjaga
 21. Maimun : yang beruntung, yang berbahagia
 22. Maisan : Bintang yang terang cahayanya (Arab)
 23. Maisun : yang lemah lembut
 24. Majdi : Mulia; terpuji
 25. Majid : Mulia, berbudi luhur
 26. Makarim : kemuliaan-kemuliaan
 27. Makhzum : pengatur, salah satu kakek Rasulullah SAW
 28. Maladz : perlindungan
 29. Malak : malaikat
 30. Malhuf : yang diganti
 31. Malka : Tempat Bertemu
 32. Malih : elog, bagus, indah
 33. Malik : Tuan, Pemilik. Salah Satu Nama Allah SWT. Dalam Asmaul Husna.
 34. Ma'lum : diketahui, dikenal
 35. Mamduh : yang dipuji
 36. Ma'mun : yang dipercaya
 37. Ma'mur : yang makmur, yang tenteram
 38. Manaf : tinggi
 39. Manahil : mata air, tempat minum, yang menyejukkan
 40. Manal : memperoleh
 41. Mani' : yang melarang
 42. Mannan : yang suka memberi
 43. Manshur : yang ditolong
 44. Maqbul : diterima, terkabul
 45. Maqsud : maksud, tujuan
 46. Maram : tujuan, maksud
 47. Mardhiyah : Mendapat Keridhoan Allah.
 48. Mar'i : yang terpelihara dari kejelekan
 49. Marjan : mutiara
 50. Marzuq : mendapat keberkahan; rezeki; mikmat
 51. Ma'ruf : Dikenal; kebaikan
 52. Marwan : sesuatu yang lurus
 53. Ma'shum : yang terpelihara dari dosa
 54. Mas'ud : yang gembira
 55. Masya'il : Lentera-lentera
 56. Masyur : terkenal
 57. Mathlub : Yang diinginkan, Yang dikehendaki.
 58. Maulana : Tuanku
 59. Maulud : Kerlahiran
 60. Mauludhu : dilahirkan
 61. Mazhhar : Manifestasi, Ekspresi, Pandangan, Wawasan.
 62. Mazru'il : Dibekali; ditanami
 63. Mi'ad : Janji
 64. Miftah : kunci
 65. Miftahu : Kunci; perantara 
 66. Minan : Bentuk Jamak dari Kata Minnah; Kebaikan, Kebajikan, Anugerah, Pemberian.
 67. Minhaj : Metode, Sistem, Cara, Jalan.
 68. Miqdad : pemberantasan kejahata
 69. Miqdam : Yang Maju Ke depan, Sangat Berani di Garda depan.
 70. Misbahu : Sinar; cahayan
 71. Mishbah : lampu, penerang
 72. Misbahuddin : penerang Agama
 73. Misk : minyak wangi
 74. Mitsal : contoh, umpama
 75. Mizan : Timbangan.
 76. Mu'adz : yang terjaga, nama sahabat Nabi
 77. Mu'afa : Selamat; aman; sehat
 78. Muallim : Guru, Pengajar.
 79. Muammar : Berumur lama; panjang 
 80. Muawin : Pembantu, Penolong.
 81. Muayyad : penguat
 82. Muballigh : Penyeru; penyampai ajaran Agama
 83. Mubarok / Mubarak : yang penuh berkah
 84. Mubasysyir : pembawa kabar gembira
 85. Mublighul : Penyampai; penyeru; penyebar ajaran agama
 86. Mubtagha : yang dituju atau dimaksud
 87. Mubtasim : Tersenyum.
 88. Mudrik : berakal, memahami
 89. Muhadzadzib : Orang Yang Memiliki Ahlak Terpuji.
 90. Mudzaffar : Kemenangan; keunggulan 
 91. Mudzakkir : Yang Memberi Peringatan.
 92. Mufadhdhal : amat mulia
 93. Mufid : yang berguna
 94. Mufiz : Yang Gemar Memberi Pertolongan.
 95. Muflih : yang beruntung, yang menang
 96. Mufrih : yang mengembirakan 
 97. Mughits : pembela
 98. Muhadzdzab : yang bagus perangainya
 99. Muhajir : yang hijrah / pindah
 100. Muhami : Pengacara
 101. Muhammad : yang terpuji, Nama rasul sang pembawa risalah kebenaran
 102. Muhana : diperoleh dengan mudah
 103. Muhib : Yang Mencintai, Yang Bersahabat.
 104. Mukhlish : yang ikhlas
 105. Muhadzadzib : Orang Yang Memiliki Akhlak Terpuji.
 106. Muhami : Pengacara.
 107. Muharam : Bulan Muharam
 108. Muhsin : yang berbuat baik
 109. Muhtaram : yang dihormati
 110. Muhyi : yang menghidupkan
 111. Muhyiddin : yang menghidupkan agama
 112. Mu'in : pemberi nikmat
 113. Mu'inul : Membantu; menolong
 114. Mujahid : pejuang
 115. Mujtahid : Yang Suka Bekerja Keras, Atau Tangkas
 116. Mukafih : Pejuang Kebebasan.
 117. Mukammil : Yang Menyempurnakan, Yang Menuntaskan.
 118. Mukarram : yang dimuliakan
 119. Mukhlishul : Orang yang tulus; ikhlas
 120. Mukhtar : pilihan, yang terpilih
 121. Muk'min : yang beriman
 122. Muktamar : Tempat pertemuan 
 123. Muktafi : Yang Memuaskan.
 124. Mumtaz : istimewa, yang unggul
 125. Muna : Jamak dari Kata Munyoh; Cita-cita.
 126. Munadhil : Pejuang (Arab)
 127. Munadi : Penyeru; penyampai; orator
 128. Munadhil : Penolong. 
 129. Munair : Pemberi cahaya kebaikan
 130. Munawir : Mengikuti latihan militer
 131. Mundzirul : Pemberi nasehat; peringatan
 132. Munibur : Kembali ke jalan-Nya
 133. Munif : tinggi masrtabatnya, Kedudukannya tersohor; terkenal
 134. Munir : Bersinar; bercahaya 
 135. Muqaddim : Pemimpin, Yang Berada di Garis depan.
 136. Murhan : Cahaya Raja
 137. Murran : Lembut
 138. Muruah : Keperwiraan; Keberanian, Kejantanan.
 139. Mushaddiq : Dia Yang Menyetujui, dia Yang Menerima Perkataan Orang Lain Sebagai Kebenaran.
 140. Mushlih : Penjaga Perdamaian, Reformer, dia Yang Menegakkan kebenaran.
 141. Muslimin : Orang-orang Islam. 
 142. Mustafih : Yang Ingin Memiliki Atau Memperoleh.
 143. Musthafa : Pilihan
 144. Musyaraf : Yang Terhormat, Yang Terpuji.
 145. Mursyid : Pemimpin, Penasehat, Guru.
 146. Musyaffa’ : Yang diterima Pertolongannya
 147. Musytaq : Merindukan, Menginginkan, Menghasratkan. 
 148. Mutamad : Yang Boleh dipegangi, Yang Shah.
 149. Mutamid : Yang Menyandarkan.
 150. Mutammim : Yang Menyempurnakan, Penyempurna.
 151. Mu'tashim : Terjaga; terpelihara dari dosa
 152. Muthi’ : Patuh, Tunduk, Mengabdi, Menyerahkan diri.
 153. Muthiah : Taat.
 154. Mu'ti : Mendatangkan; menghadirkan; memberikan
 155. Muwaddah : Cinta Kasih.