Rangkaian / Gabungan Nama Bayi Islami Laki-Laki 3 Suku Kata Huruf Awal B

Berikut ini kami sajikan rantgkaian / gabungan nama bayi laki-laki huruf awal B tiga suku kata islami dan artinya terlengkap dari huruf awalan b. bisa diambil dari bahasa Arab, Jawa, dan sansekerta.

Rangkaian / Gabungan Nama Bayi Islami Laki-Laki 3 Suku Kata Huruf Awal B

 1. Basil Hibratul Alfarezi : Anugrah Tuhan menciptakan pemimpin laki-laki yang gagah berani dan selalu semangat dalam bekerja. Basil (Islami) artinya Singa, Pemberani. Hibratul (Islami) artinya Bentuk lain dari Hibatullah (Hadiah dari Allah). Alfarezi (Islami) artinya Selalu bersemangat dalam bekerja(bentuk lain dari Alfarizi)
 2. Bari Abdul Jalil : Seorang hamba Allah yamg pandai dan mulia. Bari: Pandai; pintar; cerdas. Abdul: Hamba Allah. Jalil: Yang Maha Mulia
 3. Bari Abdul Jalil : Seorang hamba Allah yamg pandai dan mulia.
 4. Basil Basyiruddin : Laki-laki pemberani pengantar berita baik tentang agama.
 5. Barra Cakrawangsa Zinan artinya anak laki-laki kedua yang memiliki kebersihan dan kecerdasan. Barra (Islami) Bersih. Barra (Irlandia) berambut terang. Barra (Islami) Keteguhan, berkah Tuhan, memiliki kekuasaan. Cakrawangsa (Jawa) keluarga cerdas. Zinan (Jepang) Anak lelaki kedua.
 6. Beryl Hamizan Rabbani : Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh.
 7. Billal Hafizh Athaillah : Rahmat Allah yang bertanggung jawab.
 8. Badi Suithan Arifin : Lelaki yang bisa memimpin orang orang bijak. Badi : yang terlihat nyata, gurun yang tenang. Suithan : pemimpin, penguasa. Arifin : orang-orang bijak, yang mengetahui Tuhannya.
 9. Badru Nuruzaman Alawy : Lelaki tampan penerang zaman. Badru : bulan purnama. Nur : cahaya. Az-Zaman : zaman, masa. Alawwy : tinggi.
 10. Baharuddin Zahid Ghazali : Orang terkenal dengan kezuhudannya, menjauhkan diri dan kehidupan dunia yang merusak. Bahar : bersinar terang. Din : agama. Zahid : orang yang menyukai akhirat, ridho dengan hal sedikit. Ghazali : narna ulama besar ahil tashawwuf dan filsafat.
 11. Bahhats Munawwar Karamin : Cendikiawan (orang berilmu) yang mendapatkan cahaya petunjuk dan kemuliaan. Bahhast : cendekiawan penelitian; narna seorang sahabat Nabi. Munawwar : orang yang mendapatkan cahaya, petunjuk. Karamin : kemuliaan.
 12. Bahir Mukhtar Malikul Hamzah : Orang pilihan yang bersinar sebagai pemimpin orang hebat. Bahir : yang bersinar, berkilau. Mukhtar : yang terpilih. Malik : raja, yang memiliki. Hamzah : singa, pemberani.
 13. Bahir Sayyidul Anam : Lelaki tampan pemimpin umat manusia. Bahir : yang bersinar/berkilauan. Sayyid : pemimpin. Al-Anam : manusia.
 14. Bahrudin Bahzar Jamaluddin : Lelaki bijak yang menghiasi agama. Bahzar : yang arif bijaksana. Jamalu : indah, keindahan. Ad-din : agama.
 15. Bahrul Irfan Syauqi : Orang bijak yang sangat rindu kepada Tuhannya. BaFiru : lautan, genangan air yang banyak. Irfan : orang yang bijak, mengetahui Tuhannya. Syauqi : kerinduan hati.
 16. Banin Nurul Iman Zahiri : Orang yang bijak dan memiliki keimanan yang murni. Banin : yang arif, bijaksana. Nurul : cahaya. Iman : kepercayaan. Zahiri : yang bersih, terang, bersinar.
 17. Baqir Abdul Mannan : Lelaki yang luas ilmunya sebagai hamba Allah. Baqir : yang luas ilmunya. Abdu : hamba. Al-Mannan : yang diberi karunia.
 18. Baqir Kilmani Rahiman : Orang yang memiliki ilmu yang luas, fasih dalam berbicara, dan penyayang terhadap sesama. Baqir : yang luas ilmunya. Kilmani : yang baik, fasih bicaranya. Rahiman : yang penyayang.
 19. Bari’ Faqih Musthafa : Lelaki cerdas, pandal, paham, serta terpilih. Bari’ : mahir, pandai. Faqih : paham, mengerti. Musthafa : terpilih.
 20. Bariq Aflahal Mu’min : Lelaki yang bisa menerangi dan membahagiakan orang-orang mukmin. Bariq : bersinar, pencahayaan, menerangi. Aflah : orang yang membahagiakan, paling bahagia. Muminin : orang-orang beriman. 
 21. Barqi Fathurrahman Alawi : Orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mendapat kedudukan tinggi. Barqi : berkilau, bersinar. Fathu : pembuka. Rahman : suka memberi. Alawy  : yang tinggi, mulia.
 22. Basil Gilman Shafiyullah : Pemuda yang berani menjaga kesucian agama Allah. Basil : sangat pemberani, singa. Gilman : pemuda. Shafi : kesucian. Allah: Allah.
 23. Basith Taufiq Rahman : Lelaki bersahaja yang mendapatkan pertolongan Allah. Basith : yang sederhana, biasa. Taufiq : pertolongan. Rahman : Allah yang Maha Pengasih.
 24. Basman Rahmatan Insani : Lelaki pemurah (dermawan) yang senang menebar senyuman. Basman : banyak tersenyum. Rahmatan : pemurah. Insani : manusia.
 25. Basyar Ghufran Nurhadi : Orang yang mulia dan mendapatkan ampunan Allah, bisa memberi petunjuk. Basyar : senang, mulia. Ghufran : ampunan. Nur : cahaya. Hadi : yang memberi petunjuk ke arah yang baik.
 26. Basyir Ahmad Muhtadi : Lelaki senang, terpuji, dan selalu mendapatkan hidayah. Basyir : senang. Ahmad : sangat terpuji. Muhtadi : yang mendapatkan petunjuk/hidayah.
 27. Battar Manshur Billah : Lelaki pembela agama yang selalu ditolong Allah. Battar : pedang yang tajam. Manshuri : penolong. Billah : oleh Allah.
 28. Bilai Nashih Aminuddin : Lelaki yang bisa memberikan nasihat dan dipercaya oieh Agama. Bilai : air/susu yang membasahi tenggorokan. Nashih : pemberi nasihat. Aminu : kepercayaan. Din : agama.
 29. Burhan Fauzi Rayatullah : Lelaki yang mendapat kemenangan dan bisa menjelaskan Pandangan Allah. Burhan : penjelasan. Fauzi : kemenangan. Rayatullah : pandangan/penglihatan Allah.
 30. Busyra Mahfuzh Shidiq : Pembawa kabar gembira yang terpelihara serta jujur. Busyra : berita gembira. Mahfuzh : dijaga, terpelihara. Shidiq : jujur, benar.