140 Nama Bayi Laki-Laki yang Berasal dari Gelar Nabi Muhammad SAW

Kami rangkum nama bayi laki-laki yang dimuliakan Allah, ada yang lahir di bulan maulid dan artinya. Dikhususkan variasi nama Muhammad dan artinya dalam Al Qur'an. Berikut ini beberapa ide nama bayi laki-laki muslim yang beragama Islam yang berasal dari julukan, gelar, sifat Rasulullah Solalloohu 'Alaihi Wassalam.

Nama Bayi Laki-laki yang Berasal dari Gelar Nabi Muhammad SAW

 1. Abdullah : Hamba Allah
 2. Afuwwu : Yang memaafkan
 3. Ahid : Yang berbuat adil.
 4. Ahmad: memiliki makna maf’ul yakni sesuatu yang terpuji.
 5. Ainul Ghurri : Pemimpin yang dimuliakan.
 6. Ainun Na’iim : Kenikmatan.
 7. Ajir : Yang membebaskan umat dari api neraka.
 8. Al-Amin : Yang terpercaya.
 9. Alamul Huda : Pemberi petunjuk.
 10. Alamul Iman: Yang sangat mengetahui keimanan dan mengenal Allah SWT.
 11. Alamul Yaqin: Yang mengetahui keyakinan.
 12. An-Najmuts Tsaqib : Yang paling bersinar
 13. Aqib : Penutup, yang datang setelah para nabi dan tiada lagi setelahnya
 14. Aziz : Yang memiliki kemuliaan.
 15. Barrun : yang baik hati.
 16. Basyir : Menggembirakan.
 17. Busyra : yang menjadi kebahagiaan bagi orang beriman
 18. Da'in : yang mengajak ke jalan Allah SWT
 19. Dalilul khairat : penunjuk kebaikan dan menyampaikannya
 20. Dzikrullah : Pendzikir pada Allah SWT.
 21. Dzu Fadllin : Yang memiliki keutamaan.
 22. Dzu Hurmah : Yang memiliki kehormatan.
 23. Dzu ‘Izzin :  Yang memiliki pangkat mulia.
 24. Dzu Makanah : Yang memiliki kedudukan agung.
 25. Dzu Quwwah : Yang memiliki kekuatan.
 26. Fadhil : Yang unggul dari yang lain.
 27. Fashihul Lisan : Yang paling fasih lisannya.
 28. Fatih : Pembuka setiap kebaikan.
 29. Gadamu Shidgin : rahmat yg kekal
 30. Gaidul Ghurril Muhajjalin : pemimpin orang-orang yang putih bersih wajahnya
 31. Gawy : yang kuat dalam tingkah lakunya
 32. Gayyim : yang sempurna akhlak kemuliannya
 33. Ghauts : yang menolong, pertolongan
 34. Ghiyats : Penolong.
 35. Habibullah : Kekasih Allah.
 36. Hadin : Yang menunjukkan umatnya ke jalan Allah SWT.
 37. Hadiyatullah : hadiah/pemberian dari Allah SWT
 38. Hafiy : Yang menyampaikan permohonan.
 39. Hamid : Yang terpuji.
 40. Haq : Yang benar.
 41. Harishun : Yang memelihara.
 42. Hasyir : Pembangkit, Penyelamat bagi orang-orang yang taat pada hari kiamat.
 43. Hizbullah : Tentara Allah.
 44. Huda : jalan menuju hidayah.
 45. Imamul Muttaqin : Imam yang bertaqwa.
 46. Izzul 'Arab : Kemuliaan orang Arab.
 47. Jabbar : Yang gagah.
 48. Jami' : Yang menyatukan.
 49. Kafil : Yang menjamin.
 50. Kafin : Yang mencukupi pengikutnya.
 51. Kalimullah : yang berkomunikasi dengan Allah SWT
 52. Kamil : Yang sempurna.
 53. Karim : Yang sangat mulia.
 54. Kasyful kurab : yg menjawab kebingungan
 55. Khalilul Rahman : Kekasih Allah.
 56. Khatamul anbiya : penutup para nabi (tidak ada Iagi nabi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW)
 57. Khatamur rusli : penutup para rasul
 58. Khatibul umam : yang memutuskan umatnya dalam hal syafaat
 59. Mabarrun : Yang berbuat kebaikan.
 60. Mad'uwwu : yang berdoa pada Allah SWT
 61. Mahdi : Yang menunjukkan.
 62. Mahin : Yang menghapus.
 63. Mahiy : Penghapus
 64. Mahmud : Yang sangat dipuji. 
 65. Makhsush Bil 'Izzi : berpangkat mulia
 66. Makin : yang agung kedudukannya
 67. Makshush Bil Majdi : berpangkat agung 
 68. Makshush Bisy Syarof : berpangkat mulia
 69. Malahim : Ahli perang.  
 70. Ma’lum : Yang dikenal.
 71. Ma’mun : Yang aman, bersih dari kejelekan
 72. Manshur : Yang ditolong.
 73. Masyhud : Yang disaksikan.
 74. Matin : Yang gagah dan kuat dalam agama.
 75. Maushul : Yang sampai kepada Allah.
 76. Miftah : Nama bayi ini bermakna Kunci dari segala urusan.
 77. Miftahul Jannah : Kunci surga.
 78. Miftahurrahman : Kunci rahmat.
 79. Mishbah : Yang menerangi.
 80. Mu'ammil : yang merenungkan
 81. Muballigh : Yang menyampaikan.
 82. Mubasy-Syir : Pembawa kabar gembira.
 83. Mubin : yang menjelaskan perintah Allah SWT
 84. Mudats-tsir : yang diselimuti
 85. Mudzakkir : Yang selalu mengingatkan.
 86. Mufadh-dhal : diunggulkan dari yg lainnya
 87. Mugilul 'Atsarat : yang memperkecil dan memutuskan kejelekan
 88. Mugiimus Sunnah : yang menetapkan sunnah nabi-nabi terdahulu
 89. Muhaimin : Yang amanah.
 90. Muhammad : nama ini memiliki makna maf’ul yakni sesuatu yang terpuji.
 91. Muhdin : Yang menunjukkan hidayah.
 92. Muhyi : menghidupkan orang mati
 93. Mujab : Yang dijabah doanya.
 94. Mujib : yang menjawab panggilan Allah SWT untuk taat
 95. Mujtaba : Yang terpilih.
 96. Mukarram : yang mulia dan dimuliakan
 97. Muktafin : Yang dicukupkan oleh Allah.
 98. Mukhtar : yang dipilih
 99. Mundzir : Yang menakuti.
 100. Munir : Yang menerangi.
 101. Munji : Yang menyelamatkan.
 102. Muntaqa : yang terpilih
 103. Muqaddam : Terdepan.
 104. Muqaddas : disucikan dari dosa
 105. Muqaffa : Yang diikuti.
 106. Muqtafin : yang mengikuti (penurut)
 107. Mushaddiq : Nama bayi laki-laki ini bermakna Yang membenarkan Allah.
 108. Mushahihul Hasanat : yang mengesahkan kebaikan
 109. Mushlih : Yang menunjukkan kedamaian.
 110. Musyaffa' : Yang diterima syafaatnya.
 111. Mutaqa : Yang terpilih
 112. Mutawakkil : yang menyerahkan urusan pada Allah SWT.
 113. Mutha : Yang dituruti.
 114. Muthahhar :  Yang disucikan jiwanya.
 115. Muthahharul Janan : Yang dibersihkan hatinya.
 116. Muthi : Yang patuh kepada Allah.
 117. Mutha : Yang dituruti.
 118. Muzammil : yang berselimut
 119. Nabiyyur Rahmah : nabi yang mengasihi, nabi penyayang
 120. Nabiyyut Taubah : nabi yang membawa taubat
 121. Nadzir : Pemberi peringatan.
 122. Najiyullah : yang bermunajat pada Allah SWT
 123. Nashih : yang memberi nasehat
 124. Nashir : Yang menolong agama Allah.
 125. Nur : Penerang.
 126. Qawiy : Kuat dalam segala tingkahnya.
 127. Qayyim : Yang sempurna akhlaknya.
 128. Rafi’ur Rutab : Yang tinggi derajatnya. 
 129. Rahim : Penyayang
 130. Rahmah : Pemberi rahmat
 131. Rasul : Utusan
 132. Rauf : Pengasih.
 133. Sabiq : Yang terdepan.
 134. Saiq : Pembawa kebaikan.
 135. Sayyidul Kaunain : Pemimpin dunia dan akhirat.
 136. Shidqun : Benar.
 137. Syafiq : Penyayang umatnya
 138. Taubah : Orang yang bertaubat.
 139. Ulul azmi : adalah sebuah gelar khusus yang diberikan oleh Allah SWT bagi golongan Nabi dan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa.
 140. Wahid : Yang tunggal kedudukan, tingkah, ilmu, akhlak, dan segalanya yang baik.